Hoàng Bảo Trang Ngân

Chủ đầu tư: Hoàng Bảo Trang Ngân

Địa chỉ: Đường 2/9, Tp. Đà Nẵng

Diện tích: 500 m2

Hướng: Đông